Suzanne Renglet.JPG

FR : Très tôt dans l’enfance, j’ai ressenti le plaisir de dessiner, mais c’est beaucoup plus tard à l’âge adulte que j’ai découvert la peinture à l’huile, attirée par ses possibilités infinies, son côté naturel, la transparence et la brillance des couleurs…

En 2012 je me suis inscrite à l’Institut Saint-Luc à Liège en promotion sociale pour m’y former en dessin, peinture et histoire de l’art.  Si aujourd’hui, je peins uniquement dans mon atelier, je continue néanmoins de fréquenter les cours de croquis d’observation à Saint-Luc. J’y apprécie l’enseignement de l’anatomie humaine, la rigueur et la belle opportunité qu’offre la présence de modèles vivants.  Tout cela m’est précieux dans la réalisation de mes toiles car l’être humain est au centre de mon travail… A travers des portraits, des corps nus, j’aime surtout peindre la femme. Qu’elle soit mince ou enrobée, elle apparaît toujours belle.

Comment définir ma peinture si ce n’est une perpétuelle hésitation entre force et douceur, classique et moderne, lumière et clair-obscur ?  Une recherche avant tout de la vie et de l’âme du modèle, la capture d’un instant de fragilité…

Un chemin riche en découvertes, chaque toile est une aventure, et au bout du compte, il y a l’inconnu…

NL : Al heel vroeg tijdens mijn jeugdjaren tekende ik veel en graag, maar het is slechts veel later dat ik als volwassene het schilderen met olieverf ontdekte.  Ik was aangetrokken door de ontelbare mogelijkheden, de  natuurlijke , lichtvolle en schitterende  weergave van de kleuren.

In 2012 heb ik een cursus avondschool gevolgd in het Institut St-Luc in Luik, voor een vorming in tekenen, schilderen en kunstgeschiedenis. Alhoewel ik nu alleen nog in mijn atelier werk, volg ik er nog steeds les in live-schets.

Wat ik interessant vind in de cursus anatomie is de unieke gelegenheid om, rechtstreeks via model, meer nauwgezet te kunnen werken .  Dat is voor mij van veel belang omdat de mens centraal staat in mijn werk.  In mijn portretten en naaktstudies toon ik liefst  vooral de vrouw. Slank of wat mollig, altijd komt ze prachtig naar voor…

Hoe zou ik mijn manier van schilderen anders  kunnen beschrijven dan een onophoudelijk aarzelen tussen kracht en broosheid, klassiek en modern, licht en halfduister.  Een permanent zoeken naar het weerkaatsen van hun belevenis, maar ook het intieme van het model, ja  dat unieke moment van kwetsbaarheid  vatten …

Een boeiende weg die loopt langs verrassende belevenissen want elk doek is een ander avontuur en ik weet zelf niet  goed  hoever  me dit zal brengen.